Linijki Instant3D

Linijki ekranowe służą do precyzyjnego mierzenia modyfikacji.

Kątomierz (linijka kątowa) pojawia się dla obrotów, pochyleń oraz kiedy używamy pierścieni triady do obracania Ruchomych płaszczyzn przekroju.

W złożeniach kiedy klikniemy Przenieś triadą w menu podręcznym, wraz z triadą pojawią się linijki, które pozwalają przenieść komponenty do określonej lokalizacji.

Podczas przeciągania uchwytów triady w celu przemieszczenia operacji, linijki pozwalają precyzyjnie modyfikować pozycję. Wideo: Przeciąganie uchwytów trójcy do operacji przeniesienia

Gdy wskaźnik znajduje się z daleka od linijki, można swobodnie przeciągać wymiary. Przesunięcie wskaźnika nad linijkę powoduje przyciąganie do działek linijki. Wideo: Przyciąganie do podziałki linijki w Instant3D

Linijka pojawia się również w przypadku użycia narzędzia Edytuj operację fm_edit_feature_button.png dla następujących operacji:

  • Wyciągnięcia (dodania, wycięcia i powierzchni)
  • Obroty (dodania, wycięcia i powierzchni)
  • Odgięcie bazowe
Jeżeli elementu nie można przeciągać, uchwyt przybiera kolor czarny , albo pojawi się ikona podczas próby przeciągania. Operacja ta nie jest obsługiwana lub jest powiązana.