Omówienie funkcji Instant3D

Przeciągać geometrię i manipulatory wymiarów w celu zmiany rozmiarów operacji.
Można również przeciągać uchwyty wymiarów w celu zmiany rozmiarów operacji. Wideo: Instant3D - uchwyty przeciągania wymiarów


Wideo: Instant3D - przeciąganie geometrii

Można również przeciągać uchwyty wymiarów w celu zmiany rozmiarów operacji.

Wideo: Instant3D - uchwyty przeciągania wymiarów

Dla złożeń można edytować komponenty w obrębie złożenia lub edytować szkice na poziomie złożenia, operacje złożenia oraz wymiary wiązań. Wideo: Instant3D - złożenia
Linijki ekranowe służą do precyzyjnego mierzenia modyfikacji.
Tworzyć wyciągnięte dodania i wycięcia z wybranych konturów lub szkiców.
Przyciągać do geometrii przy użyciu uchwytów przeciągania.
Ruchome płaszczyzny przekroju. Dynamiczne tworzenie przekroju geometrii modelu w celu wyświetlania operacji i manipulowania nimi.
Edycja wewnętrznych konturów szkicu.

Wideo: Instant3D - edytowanie wewnętrznych konturów szkicu
Lustra i szyki. Można używać Instant3D do manipulowania geometrii w odbiciach lustrzanych lub szykach.

Manipulatory dostępne na wybranej przekształconej geometrii odpowiadają tym dostępnym na odpowiadającej geometrii źródłowej. Na przykład manipulatory bocznych ścian, manipulatory ścian końcowych, manipulatory zaokrąglenia itd.

Kiedy przeciągamy przekształconą geometrię, zaktualizowany zostaje cały model, włącznie z geometrią źródłową.Pierwotna część z lustrzanym odbiciem wyciągnięcia.

Przykład pokazuje używanie manipulatora na operacji odbicia lustrzanego, aby zmodyfikować lustro oraz operacje źródłowe.

Wideo: Instant3D - lustra i szyki
Instant3D działa na częściach konstrukcji spawanych dla dwuwymiarowych i trójwymiarowych konstrukcji spawanych.