Konstrukcje spawane Instant3D

Instant3D działa na częściach konstrukcji spawanych dla dwuwymiarowych i trójwymiarowych konstrukcji spawanych.

Uchwyty przeciągania

Wybrać ścianę do przeciągnięcia. Pojawi się strzałka przeciągania w najbliższym dostępnym kierunku do przeciągania. Można przenieść obiekt konstrukcji spawanej, aby wydłużyć dołączone obiekty oraz szkic prowadzący.
Przeciągnąć uchwyt.
Część konstrukcji spawanej o zmienionym rozmiarze
Przeciągnąć ścianę końcową, aby wydłużyć człon konstrukcyjny.
Uchwyty przeciągania działają również, jeżeli orientacja ściany bocznej nie leży w tej samej płaszczyźnie, co szkic prowadzący. Instant3D zachowuje ogólny kierunek uchwytu przeciągania, wydłużając lub skracając szkic prowadzący i dołączone obiekty.


Inne przykłady

Podczas przeciągania segmentu członu konstrukcyjnego, podgląd wybranego segmentu ukazuje lokalizację.
Wybrać ścianę członu konstrukcyjnego do przeciągnięcia
Przeciągnąć podgląd do nowej lokalizacji
Pozycja końcowa