Edytowanie szkiców w Instant3D

Można używać Instant3D do edytowania wewnętrznych konturów szkicu.

Należy przeciągnąć manipulatory, aby zmienić pozycję wewnętrznych konturów szkicu przy użyciu linijek. Funkcja ta działa dla operacji wycięcia oraz dodania i jest dostępna dla następujących elementów szkicu:

  • Okręgi
  • Wieloboki
  • Prostokąty ze środka
  • 3-punktowe prostokąty ze środka
Funkcja ta nie obsługuje operacji Cofnij.