Instant3D

Instant3D pozwala na szybkie tworzenie i modyfikowanie geometrii modelu przy użyciu uchwytów przeciągania i linijek.

Części i złożenia obsługują Instant3D.

Any włączyć Instant3D:

Kliknąć Instant3D (pasek narzędzi Operacje).