Wyciągnięcia

Menedżer właściwości PropertyManager Wyciągnięcie definiuje charakterystykę wyciąganych operacji. Możemy utworzyć następujące typy wyciągniętych operacji:

Bryła lub cienka ścianka Wytnij
Dodanie/baza Powierzchnia
Można również użyć Instant3D i Szybkiego szkicu, aby utworzyć wyciągnięcia.
Podczas tworzenia wyciągnięcia szkicu szczeliny można wyświetlić tymczasową oś centralną szczeliny. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna przy dopasowywaniu łączników na środku szczelin w złożeniach.