Operacje

Operacje to indywidualne kształty, które w połączeniu tworzą część. Można również dodawać pewne typy operacji do złożeń.

Operacje obejmują części wieloobiektowe. Można uwzględnić oddzielne operacje wyciągnięcia, obrotu, wyciągnięcia po przekrojach lub wyciągnięcia po ścieżce w obrębie tego samego dokumentu części.

Niektóre operacje biorą swój początek jako szkice. Inne operacje, takie jak skorupy lub zaokrąglenia są tworzone poprzez wybranie odpowiedniego narzędzia lub polecenia menu i zdefiniowanie żądanych wymiarów lub charakterystyk. Możemy użyć tego samego szkicu, aby utworzyć różne operacje.

Innym typem operacji są powierzchnie. Powierzchni można użyć do tworzenia lub modyfikowania operacji bryły.