Sfazowania

Operacja sfazowania tworzy skośną operację na wybranych krawędziach, ścianach lub wierzchołku.

Aby utworzyć sfazowanie, należy:

  1. Kliknąć Sfazowanie (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Sfazowanie.
  2. W obszarze Parametry sfazowania wybrać element i ustawić parametry.
    Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Zobacz: Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager.
  3. Kliknąć .