Jednostki/Dokładność wymiarowania

Okna dialogowego Jednostki/Precyzja wymiarowania używamy, aby zmodyfikować jednostki miary wykorzystywane przez narzędzie Zmierz.

Aby zmodyfikować jednostki miary, należy:

Kliknąć Jednostki/Precyzja w oknie dialogowym Zmierz, wybrać spośród poniższych opcji, a następnie kliknąć OK.

Użyj ustawień dokumentu Wybrać używanie jednostek i właściwości materiału zdefiniowanych przez Właściwościach dokumentu. Aby uzyskać dostęp do Właściwości dokumentu, należy kliknąć Narzędzia > Options , a następnie na karcie Właściwości dokumentu wybrać Jednostki i właściwości materiału.
Użyj ustawień dostosowanych Wybrać, aby zmienić poniższe opcje:

Jednostka długości

Wybiera jednostkę miary dla wymiarów liniowych. Po wybraniu opcji Mikrocale, Milicale, Cale lub Stopy i cale można również wybrać spośród następujących opcji:
Notacja matematyczna Wybrać, aby wyświetlać wartości w notacji matematycznej (na przykład: 5,02e+004 dla 50200).
Liczba dziesiętna  
Ułamki Jeżeli wybrano Ułamki, można również wybrać spośród następujących opcji:

Mianownik

Ustawia mianownik. Na przykład, można ustawić 8, aby podawać wartości z przyrostami nie mniejszymi od 1/8 cala.

Miejsca dziesiętne Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych przy wyświetlaniu wymiarów liniowych.

Jednostka kątowa

Wybiera jednostkę miary dla wymiarów kątowych. Jeżeli wybrano Stopnie lub Radiany, należy również ustawić:
Miejsca dziesiętne Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych przy wyświetlaniu wymiarów kątowych.