Używanie narzędzia pomiaru

Aby użyć narzędzia pomiaru, należy:

 1. Kliknąć Zmierz (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Oceń > Zmierz .
  Gdy okno dialogowe Zmierz jest otwarte, możemy przechodzić pomiędzy różnymi dokumentami bez zamykania okna dialogowego. Jeżeli uaktywnimy dokument, w którym zostały już wybrane elementy, to informacje o pomiarach zostaną automatycznie zaktualizowane. Tego narzędzia można używać nawet podczas pracy innych narzędzi.
 2. Opcjonalne: Ustawić opcje w celu zdefiniowania jednostki miary (Jednostki/Precyzja ), pokazać pomiary XYZ (Pokazuj pomiary XYZ ), zdefiniować układ współrzędnych (XYZ względem ) lub rzutować pomiar na inny element (Rzutowane na ).
  Kliknąć , aby rozwinąć okno dialogowe i przejrzeć listę wyborów oraz wyniki pomiarów.
 3. Wykonać jedną z następujących czynności:
  Opcja Opis
  Aby zmierzyć pojedynczy element: Wybrać element w obszarze graficznym.

  Aby zmierzyć odległość między dwoma łukami lub kołami, należy: Zaznaczyć dwa łuki lub koła i kliknąć Łuk/Koło , aby ustawić opcje.
  Aby użyć opcji łuk/koło, należy wyłączyć tryb punkt-do-punktu.
  Aby zmierzyć najmniejszą odległość między dwoma elementami, należy: Zaznaczyć każdy element modelu.

  Aby zmierzyć odległość między dwoma punktami, należy: Kliknąć opcję Punkt-do-punktu i wybrać dwa punkty modelu.
  Objaśnienia wyświetlają się w obszarze graficznym a nowe pomiary wyświetlają się w oknie dialogowym Zmierz.
 4. Opcjonalne: Kliknąć Historia pomiarów , aby przejrzeć wszystkie pomiary wykonane w czasie bieżącej sesji SOLIDWORKS.
 • Aby skasować element w bieżącym wyborze, należy ponownie kliknąć element w obszarze graficznym.
 • Aby wyczyścić wszystkie wybory, należy kliknąć pusty obszar w obszarze graficznym.
 • Aby tymczasowo wyłączyć funkcję mierzenia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i kliknąć Wybierz.
 • Aby ponownie włączyć funkcję mierzenia, należy kliknąć wewnątrz okna dialogowego Zmierz.