Wyświetlanie wymiarów w dwóch jednostkach miary

Można skonfigurować narzędzie Zmierz, aby wyświetlać wyniki przy użyciu dwóch jednostek miary. Na przykład: można określić wyświetlanie milimetrów i cali w oknie dialogowym Zmierz, objaśnieniach pomiarów i pasku stanu.

Aby wyświetlać wymiary w dwóch jednostkach miary, należy:

  1. Kliknąć Zmierz (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Oceń > Zmierz.
  2. W oknie dialogowym Zmierz kliknąć Jednostki/Precyzja Measure_UnitsPrecision.gif.
  3. W oknie dialogowym Jednostki/Precyzja wymiarowania wybrać Użyj ustawień dostosowanych i wybrać pierwszą jednostkę długości.
    Po wybraniu opcji Użyj ustawień dokumentu podwójne jednostki są wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano Wyświetlanie wymiarów w dwóch jednostkach w Właściwości dokumentu - Wymiary.
  4. Kliknąć Użyj wyświetlania w dwóch jednostkach i wybrać drugą jednostkę miary.
  5. Kliknąć .