Sensory

Sensory monitorują wybrane właściwości części i złożeń i ostrzegają użytkownika, gdy wartości wykraczają poza określone limity.

Typy sensorów obejmują:
Właściwości masy Monitoruje takie właściwości, jak Masa, Objętość i Obszar powierzchni.
Wymiar Monitoruje wybrane wymiary.
Wykrywanie przenikania (Dostępne wyłącznie w złożeniach.) Monitoruje, czy w złożeniu występują przenikania pomiędzy wybranymi komponentami.
Bliskość (Dostępne wyłącznie w złożeniach.) Monitoruje złożenie dla przenikań pomiędzy zdefiniowaną linią a wybranymi komponentami. Na przykład: sensorów zbliżeniowych można użyć do modelowania laserowych wykrywaczy pozycji.
Dane symulacji (Dostępne w częściach i złożeniach, do użycia w SOLIDWORKS Simulation.) Monitoruje:
  • Dane symulacji, takie jak naprężenia, siły łącznika i współczynniki bezpieczeństwa w konkretnych obszarach modelu
  • Wyniki z badań stanu nieustalonego Simulation (nieliniowych, dynamicznych i testu upuszczenia )
Notyfikacje pojawiają się w określonych odstępach czasowych, aby powiadomić użytkownika o:
  • Sensorach, które wyzwoliły alerty
  • Sensorach, które są nieaktualne
Przykład powiadomienia:

Można również ustawić alert powiadamiający natychmiast o przekroczeniu przez wartość sensora określonych limitów. Gdy sensor wyzwala alert, jest on oznaczany flagą w drzewie operacji FeatureManager.

Sensory i ich bieżące wartości pojawiają się w folderze Sensory w drzewie operacji FeatureManager. Sensory są oznaczane flagami, aby poinformować o następujących stanach:
Sensor nie jest całkowicie zdefiniowany lub jest nieaktualny.
Sensor wyzwolił alert.