Menedżer właściwości PropertyManager Notyfikacje sensorów

Określa częstość powiadamiania użytkownika o sensorach, które są nieaktualne i sensorach, które wyzwoliły alerty.

Przykład powiadomienia:

Aby zmienić częstotliwość powiadomień:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Sensory w drzewie operacji FeatureManager, wybrać Notyfikacje, i ustawić parametry w menedżerze właściwości PropertyManager.

Notyfikacje

Ostrzegaj mnie o sensorach, które wyzwalają alerty co Dla sensorów, które wyzwoliły alerty, należy określić liczbę przebudowań lub zapisań, pomiędzy komunikatami powiadomienia.
Ostrzegaj mnie o przestarzałych sensorach co Dla sensorów, które są nieaktualne, należy określić liczbę przebudowań lub zapisań, pomiędzy komunikatami powiadomienia.