Edytowanie sensorów

Aby poddać sensor edycji, należy:

  1. W drzewie operacji FeatureManager, w folderze Sensory , kliknąć sensor prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj sensor.
    Jeżeli folder Sensory nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy drzewo operacji FeatureManager i wybrać Ukryj/pokaż elementy drzewa. Następnie w oknie dialogowym wybrać Pokaż w części Sensory.
  2. Zmienić parametry w menedżerze właściwości PropertyManager Sensor.
  3. Kliknąć .
    Sensor i jego bieżąca wartość pojawi się w folderze Sensory w drzewie operacji FeatureManager.
Można kliknąć sensor dwukrotnie w drzewie operacji FeatureManager, aby uzyskać więcej informacji na jego temat. Na przykład:
  • Kliknąć dwukrotnie sensor Wykrywanie przenikania. Otwarty zostanie menedżer właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania, a obszar graficzny zostanie powiększony, aby ukazać przenikanie.
  • Kliknąć dwukrotnie sensor Właściwości masy. Otwarte zostanie okno dialogowe Właściwości masy.
  • Kliknąć dwukrotnie sensor Wymiar. Wymiar zostanie powiększony w obszarze graficznym.