Wygaszanie i usuwanie sensorów

Można wygaszać jeden lub kilka sensorów jednocześnie.

Aby wygasić lub przywrócić sensory, należy:

W drzewie operacji FeatureManager, w folderze Sensory , wybrać jeden lub kilka sensorów i wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Edytuj > Wygaś (lub Przywróć), a następnie wybrać Ta konfiguracja, Wszystkie konfiguracje lub Określone konfiguracje.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Wygaś lub Przywróć (dotyczy tylko bieżącej konfiguracji).
  • Ustawić stan wygaszenia w tabeli konfiguracji wykorzystując:
    • Nagłówek kolumny: $STAN@ nazwa_sensora (na przykład: $STAN@Masa1)
    • Dla każdej z konfiguracji: S - wygaszone lub U - przywrócone

Wygaszone sensory wyświetlane są kolorem szarym w drzewie operacji FeatureManager i nie są obliczane dla modelu.

Aby usunąć sensor, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń . Sensor zostanie usunięty ze wszystkich konfiguracji modelu.