Tworzenie sensorów

Aby utworzyć sensor, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Sensory i wybrać Dodaj sensor.
  Jeżeli folder Sensory nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy drzewo operacji FeatureManager i wybrać Ukryj/pokaż elementy drzewa. Następnie w oknie dialogowym wybrać Pokaż w części Sensory.
 2. Ustawić parametry w menedżerze właściwości PropertyManager Sensor:
  1. Wybrać typ sensora.
  2. Określić właściwości.
  3. Można również ustawić alert powiadamiający natychmiast o przekroczeniu przez wartość sensora określonych limitów.
 3. Kliknąć .

  Sensor i jego bieżąca wartość pojawi się w folderze Sensory w drzewie operacji FeatureManager. Wartość sensora jest aktualizowana po przebudowie modelu.