Metki

Metki to słowa kluczowe dodawane przez użytkowników do dokumentów i operacji SOLIDWORKS, aby uczynić je łatwiejszymi do filtrowania i wyszukiwania.

 • Aby pomóc w filtrowaniu drzewa operacji FeatureManager, należy dodać metki do operacji wybranych w obszarze graficznym.
 • Aby ułatwić wyszukiwania, należy dodać metki do wybranych dokumentów:
  • Na karcie Eksplorator plików w Okienku zadań
  • W Eksploratorze plików w SOLIDWORKS Explorer

Dodawanie metki

Aby dodać metkę, należy:

 1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • W obszarze graficznym wybrać operację.
  • Kliknąć kartę Eksplorator plików w Okienku zadań i wybrać dokument SOLIDWORKS.
 2. Na pasku stanu kliknąć Metki .
 3. W polu Metki, kliknąć, aby wyświetlać listę metek, które są już w użyciu.
 4. Wybrać metkę z listy lub wpisać nową metkę.
 5. Kliknąć Metki tags_button_to_close.png ponownie, aby zamknąć okno.

Używanie metki jako filtra w drzewie operacji FeatureManager

Aby użyć metek jako filtrów w drzewie operacji FeatureManager, należy:

 1. W polu filtra wpisać metkę.
 2. Aby ponownie wyświetlić wszystkie operacje, należy kliknąć X w polu filtra.