Drzewo operacji FeatureManager

Drzewo operacji FeatureManager, znajdujące się po lewej stronie okna SOLIDWORKS, przedstawia zarys widoku aktywnej części, złożenia lub rysunku. Ułatwia ono poznanie sposobu skonstruowania modelu lub złożenia lub analizę różnych arkuszy i widoków w rysunku.