Konwencje statusu szkicu

Szkice mogą występować w jednym z pięciu stanów opisanych poniżej. Stan szkicu jest wyświetlany w pasku stanu na dole okna SOLIDWORKS.

Indywidualne elementy szkicu (w przeciwieństwie do całych szkiców) mają również statusy szkicu.
Całkowicie zdefiniowany Wszystkie linie i krzywe szkicu, a także ich pozycje, są opisane przez wymiary lub relacje, bądź też przez wymiary i relacje.
Przedefiniowany Niektóre wymiary lub relacje tworzą konflikty albo są niepotrzebne. Aby wyświetlić i usunąć relacje tworzące konflikty, należy otworzyć Menedżer właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje.
Niedodefiniowany Niektóre wymiary lub relacje w szkicu nie są zdefiniowane i mogą się swobodnie zmieniać. Możemy przeciągać punkty końcowe, linie lub krzywe aby zmienić kształt elementu szkicu.
Nie znaleziono rozwiązania Szkic nie jest rozwiązany. Wyświetlone zostaną geometrie, relacje i wymiary, które uniemożliwiają rozwiązanie szkicu.
Znaleziono nieprawidłowe rozwiązanie Szkic został rozwiązany, lecz wynikiem jest nieprawidłowa geometria, taka jak linia o zerowej długości, łuk o zerowym promieniu lub splajn przecinający sam siebie.

Oprogramowanie SOLIDWORKS nie wymaga pełnego zwymiarowania lub zdefiniowania szkiców przed ich użyciem do tworzenia operacji. Jednakże należy całkowicie zdefiniować szkice przed uznaniem części za ukończoną.

Aby zawsze używać całkowicie zdefiniowanych szkiców do tworzenia operacji, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Szkic i wybrać opcję Użyj całkowicie zdefiniowanych szkiców.