Wyciąganie cieniowanych konturów szkicu

Aby wyciągnąć cieniowane kontury szkicu:

 1. W trybie szkicu kliknąć Cieniowane kontury szkicu (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Ustawienia szkicu > Cieniowane kontury szkicu .
  Użyć opcji Cieniowane kontury szkicu, aby wyłączyć narzędzie.
 2. Utworzyć szkic zawierający wiele konturów podrzędnych.
 3. Kliknąć dowolny podkontur elementu szkicu i przeciągnąć go.
  Cały element szkicu zostanie przeniesiony.
 4. Nacisnąć klawisz Alt i kliknąć zacieniony obszar.
  Narzędzie Wyciągnięcie dodania/bazy pojawi się na kontekstowym pasku narzędzi.
 5. Kliknąć Wyciągnięcie dodania/bazy.
 6. Skonfigurować ustawienia w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć .
  Cieniowany obszar jest wyciągnięty.