Splajny

Oprogramowanie SOLIDWORKS obsługuje dwa typy splajnów, B-splajny i splajny stylu.

B-splajnów można używać do tworzenia skomplikowanych krzywych. Można zdefiniować i modyfikować je za pomocą kilku elementów sterujących, w tym punktów splajnu, uchwytów splajnu i wieloboków kontroli. Pojedynczy B-splajn może mieć wiele punktów przelotowych i przęseł (obszarów pomiędzy punktami przelotowymi). Można zastosować powiązania krzywizny w każdym punkcie końcowym. W każdym punkcie przelotowym można zastosować wektor styczności i sterować kierunkiem styczności.

B_spline

Splajny stylów, bazujące na krzywych Béziera, są dobrym rozwiązaniem, gdy istotne jest, aby mieć gładką krzywą (czyli, aby zapewnić ciągłość krzywizny). Można definiować i sterować krzywymi przy użyciu wierzchołków kontroli. Wierzchołki kontroli tworzą wielobok kontroli lub szkielet krzywej. Nie istnieją punkty przelotowe, tak więc splajn stylu ma tylko jedno przęsło pomiędzy punktami końcowymi. Splajn stylu umożliwia wnioskowanie styczności lub równej krzywizny. Umożliwia powiązanie punktów i zwymiarowanie stron krzywych. Krzywe te obsługują również odbicie lustrzane i auto-symetrię.

Style_Spline