Wybieranie konturów

Możemy wybierać kontury i krawędzie modelu i zastosować na nich operacje. Pozwala to na używanie szkiców częściowych do tworzenia operacji.

Pojawi się etykietka narzędzi kiedy nie można wybrać konturu ponieważ:
 • Część ma zbyt wiele krawędzi.
 • Krawędzie zostaną utworzone na odsuniętych płaszczyznach.
 • Krawędzie są sfazowane.
 • Krawędzie są zaokrąglone.

Wybór konturu jest również ograniczony na następujące sposoby:

 • Kiedy ponownie użyjemy szkicu, możemy wybrać tylko oryginalną ścianę. Jeżeli np. część ściany została wyciągnięta, narzędzie nie rozpoznaje nowej ściany.
 • Możemy wybrać kontury tylko na ścianie ze szkicem. Jeżeli np. ściana ze szkicem jest przecięta przez obiekt bryłowy (jak pokazano poniżej), narzędzie może wybrać wciąż widoczną część ściany ale nie rozpoznaje obiektu bryłowego.
  Contour_Select_Solid.gif
Przy tworzeniu wyciągnięć po profilach z konturami szkiców trójwymiarowych, w przeciwieństwie do indywidualnych szkiców, można wybrać jeden lub więcej konturów.

Aby wybrać i wyciągnąć kontury, należy:

 1. W aktywnym szkicu wybrać operację do zastosowania wybranych konturów. Na przykład, kliknąć jedną z wybranych opcji, aby wyświetlić odpowiedniego menedżera właściwości PropertyManager:
  • Wyciągnięcie dodania/bazy Tool_Extruded_Boss_Base_Features.gif (pasek narzędzi Operacje)
  • Dodanie/Baza przez obrócenie Tool_Revolved_Boss_Base_Features.gif (pasek narzędzi Operacje)
  contour_select_sketch_00.gif
 2. W obszarze graficznym użyć wskaźnika pointer_contour_select.gif, aby wybrać kontur dla Wybrane kontury.

  Kontury mogą uwzględniać krawędzie modelu.

  Aby wybrać wiele konturów, należy przytrzymać klawisz Ctrl.

  contour_select_sketch_01.gif contour_select_sketch_02.gif
 3. Kliknąć PM_OK.gif, aby zastosować wybrane kontury.

  contour_select_sketch_03.gif

  contour_select_sketch_04.gif
  Wyciągnięcie Obrót