Złożoność szkicu

W wielu przypadkach, możemy osiągnąć te same rezultaty zarówno tworząc operację wyciągnięcia skomplikowanego profilu, jak i operację wyciągnięcia prostszego profilu oraz w pewnych dodatkowych operacjach.

Na przykład, jeżeli krawędzie wyciągnięcia mają być zaokrąglone, to możemy narysować skomplikowany szkic, który zawiera zaokrąglenia szkicu (A), lub narysować prosty szkic i dodać zaokrąglenia jako odrębne operacje później (B).

sketch_add_sketch_fillets.gif sketch_sketch_fillets_extrude.gif
A Złożony szkic Wyciągnięcie
sketch_sketch_no-fillets.gif sketch_sketch_no-fillets_extrude.gif sketch_feature_fillets_extrude.gif
B Prosty szkic Wyciągnięcie Dodanie operacji zaokrąglenia
Weź pod uwagę intencje projektu:
  • Skomplikowane szkice są przebudowywane szybciej. Zaokrąglenia szkicu mogą być przeliczane znacznie szybciej niż operacje zaokrąglenia, jednakże skomplikowane szkice mogą być trudniejsze w tworzeniu i edytowaniu.
  • Proste szkice są bardziej elastyczne i łatwiejsze w zarządzaniu. Indywidualne operacje mogą być przestawiane w kolejności i wygaszane, jeśli to konieczne.