Tryby szkicu

Występują dwa tryby szkicowania w dwóch wymiarach (2D): kliknij-przeciągnij oraz kliknij-kliknij.

Oprogramowanie SOLIDWORKS reaguje na nasze sygnały w następujący sposób, określając tryb pracy:
  • Jeżeli klikniemy pierwszy punkt i przeciągniemy, to pracujemy w trybie kliknij-przeciągnij.
  • Jeżeli klikniemy pierwszy punkt i zwolnimy wskaźnik, to jesteśmy w trybie kliknij-kliknij.
Gdy szkicujemy elementy w trybie kliknij-kliknij i zakończymy linię lub łuk w punkcie końcowym istniejącego elementu szkicu, narzędzie pozostanie aktywne, lecz nie wyświetli podglądu od ostatniej lokalizacji.
Gdy narzędzia Linia oraz Łuk znajdują się w trybie kliknij-kliknij, to kolejne kliknięcia tworzą łańcuch segmentów. Aby przerwać łańcuch szkiców, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć dwukrotnie, aby przerwać łańcuch elementów i pozostawić narzędzie aktywnym.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zakończ łańcuch, co daje taki sam efekt, jak dwukrotne kliknięcie.
  • Nacisnąć klawisz Esc, aby przerwać łańcuch i wyłączyć narzędzie.
  • Przenieść wskaźnik poza okno widoku, aby zatrzymać przeciąganie. Możemy wtedy wybrać inne narzędzie, co również spowoduje przerwanie łańcucha.