Szkicowanie trójwymiarowe (3D)

Można utworzyć szkic 3D z odniesieniem do płaszczyzn XY, YZ i ZX, osi lub powierzchni.

Szkiców trójwymiarowych można używać w aplikacjach, takich jak SOLIDWORKS Weldments, do wstawiania członów konstrukcyjnych wzdłuż ramy 3D, do ścieżek wyznaczania trasy oraz do przetwarzania wstecznego siatek na części bryłowe.

Aby utworzyć 3D, kliknij Szkic 3D (pasek narzędzi Szkic) lub Wstaw > Szkic 3D .