Przyciąganie

Typy przyciągania to:
  • Przyciągania szkicu
  • Szybkie przyciąganie
Przyciągania szkicu i szybkie przyciągania są do siebie zbliżone, lecz nie identyczne. Przyciągania szkicu są globalnymi ustawieniami szkicu, które dotyczą wszystkich poleceń szkicu. Szybkie przyciągania są pojedynczymi, niezależnymi wyborami.