Cieniowane kontury szkicu

Można użyć ustawienia Cieniowane kontury szkicu, aby wyświetlać zamknięte kontury szkicu i podkontury jako elementy cieniowane. Można przeciągać, zmieniać rozmiary i stosować relacje do cieniowanych konturów szkicu.

W przypadku wybrania ustawienia Cieniowane kontury szkicu tylko zamknięte kształty szkicu są cieniowane. Ułatwia to stwierdzenie, czy kształt jest całkowicie zamknięty, czy nie.

Kontury i podkontury

Kontur. Kontur jest zamkniętym kształtem.

Podkontur. Podkontur to kontur utworzony przez połączenie konturów.

Ustawienie Cieniowane kontury szkicu umożliwia:
  • Przeciąganie cieniowanego obszaru.
  • Stosowanie relacji do elementów.
  • Tworzenie bloków wybranych szkiców cieniowanych za pomocą narzędzia Utwórz blok w menu podręcznym.
  • Użyć narzędzia Wyciągnięcie dodania/bazy na kontekstowym pasku narzędzi poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy cieniowanego szkicu.
  • Użyć cieniowanych konturów jako danych wejściowych dla narzędzi Lustro elementów i Odsunięte elementy.