Automatyczne przejścia

Możemy przejść od szkicowania linii do szkicowania stycznego łuku i odwrotnie, bez konieczności wybierania narzędzia łuku.

Aby dokonać automatycznego przejścia pomiędzy linią a łukiem, należy:

 1. Kliknąć Linia Tool_Line_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu > Linia i naszkicować linię.
 2. Kliknąć punkt końcowy linii, a następnie odsunąć od niego wskaźnik.
  Podgląd wyświetli kolejną linię.
 3. Przesunąć wskaźnik z powrotem do punktu końcowego, a następnie odsunąć go ponownie.
  Podgląd wyświetli łuk styczny.
 4. Kliknąć, aby umieścić łuk.
 5. Odsunąć wskaźnik od punktu końcowego łuku.
  Podgląd wyświetli linię. Możemy narysować linię lub zmienić na łuk, zgodnie z opisem w Kroku 3.
  Aby przełączać pomiędzy linią a łukiem bez powracania do punktu końcowego, należy nacisnąć klawisz A.