Szkicowanie łuków stycznych

Aby naszkicować łuki styczne, należy:

 1. Kliknąć Łuk styczny Tool_Tangent_Arc_Sketch.gif.
 2. Kliknąć pointer_tangent_arc.gif w punkcie końcowym linii, łuku, elipsy lub splajnu.
 3. Przeciągnąć łuk do żądanego kształtu i zwolnić.
  sketch_tangent_arcs.gif
  Oprogramowanie SOLIDWORKS wnioskuje z ruchu wskaźnika, czy chcemy wstawić łuk styczny, czy też normalny. Występują cztery strefy intencyjne, dające osiem możliwych rozwiązań, jak to ukazuje ilustracja. Ruch wskaźnika w kierunku stycznym tworzy łuk styczny. Ruch wskaźnika w kierunku normalnym tworzy łuk normalny. Możemy przełączać pomiędzy łukiem stycznym a normalnym poprzez powrót do punktu końcowego i ruch wskaźnika w nowym kierunku.
  sketch_tangent_arc_intent.gif

  Wideo: Szkicowanie stycznych łuków

 4. Kliknąć PM_OK.gif.
  Możemy przejść od szkicowania linii do szkicowania łuku stycznego bez wybierania narzędzia Łuk styczny dzięki automatycznym przejściom.