Krzywe stożkowe

Narzędzie Krzywa stożkowa Tool_Conic_Sketch.png umożliwia naszkicowane krzywej stożkowej zależnej od punktów końcowych i wartości Rho. W zależności od wartości Rho krzywa może mieć kształt elipsy, paraboli lub hiperboli.

Krzywe stożkowe mogą odwoływać się do istniejącego szkicu lub geometrii modelu albo też mogą być samodzielnymi elementami. Krzywą można zwymiarować przy użyciu wymiaru sterującego. Wynikowy wymiar pokaże wartość Rho. Element stożkowy zawiera również wartość dla promienia krzywizny.
wn2013_conic_example1.png wn2013_conic_example2.png
Szkic krzywej stożkowej, która odwołuje się do istniejącej geometrii Podgląd obróconego szkicu
wn2013_conic_example3.png
Ukończony model