Używanie Szybkiego szkicu

Szybki szkic pozwala na wybranie ścian planarnych lub płaszczyzn i rozpoczęcie szkicowania przy użyciu dowolnego aktywnego narzędzia szkicowania. Podczas przechodzenia do każdej ściany planarnej oprogramowanie tworzy płaszczyznę i otwiera szkic. Narzędzia szkicu można zmieniać w trakcie pracy.

Aby użyć Szybkiego szkicu:

  1. Przy otwartym modelu wybrać kartę Szkic i kliknąć Szybki szkic lub Szybki szkic (pasek narzędzi Szkic).
  2. Wybrać narzędzie szkicu.
  3. Umieścić wskaźnik na ścianie planarnej lub płaszczyźnie, aby rozpocząć szkicowanie.