Szkicowanie paraboli

Aby utworzyć parabolę, należy:

  1. Kliknąć Parabola Tool_Parabola_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Elementy szkicu > Parabola.
    Wskaźnik zmieni się na następujący: Pointer_Parabola.gif.
  2. Kliknąć, aby umieścić ognisko paraboli i przeciągnąć, aby powiększyć parabolę.
    Pojawi się zarys paraboli.
  3. Kliknąć parabolę i przeciągnąć, aby zdefiniować zakres krzywej.