Szczeliny

Następujące typy szczelin można naszkicować:
Typ szczeliny Narzędzie Właściwości
Prosta szczelina Szkicowanie prostej szczeliny przy użyciu dwóch punktów końcowych.
Prosta szczelina z punktu środka Szkicowanie prostej szczeliny z punktu środka.
Szczelina z łuku trzypunktowego Szkicowanie szczeliny z łuku przy użyciu trzech punktów leżących na łuku.
Szczelina na łuku z punktu środka Szkicowanie szczeliny z łuku przy użyciu punktu środkowego łuku, promienia i dwóch punktów końcowych.

Aby uzyskać dostęp do narzędzi szczeliny, należy:

  • Szkic. Kliknąć menedżer poleceń CommandManager Szczelina, aby wybrać narzędzia szczeliny z narzędzia wysuwanego Szczelina .
  • Menu. Kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu, aby wybrać narzędzia szczeliny.
  • Menedżer właściwości PropertyManager Szczelina Można zmienić narzędzia szczeliny w menedżerze właściwości PropertyManager Szczelina
Aplikacja SOLIDWORKS ustawia się domyślnie na ostatnio użyty typ szczeliny. Można również użyć narzędzi szczeliny (pasek narzędzi Szkic).