Menedżer właściwości PropertyManager Wstaw linię 2D

Pozwala naszkicować wiele linii dwuwymiarowych (2D). Dla każdej szkicowanej linii dwuwymiarowej można wybrać różną kombinację ustawień w części Orientacja, Opcje lub Parametry.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wstaw linię:

W szkicu kliknąć Linia Tool_Line_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic lub kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu > Linia.

Orientacja

Jak naszkicowane Używając metody kliknij-przeciągnij, linia jest szkicowana w dowolnym kierunku, aż do zwolnienia wskaźnika.

Używając metody kliknij-kliknij, linia jest szkicowana w dowolnym kierunku, a szkicowanie kolejnych linii jest kontynuowane aż do podwójnego kliknięcia.

Poziome Szkicowana jest pozioma linia aż do zwolnienia wskaźnika.
Pionowo Szkicowana jest pionowa linia aż do zwolnienia wskaźnika.
Kąt Szkicowana jest linia pod kątem aż do zwolnienia wskaźnika. Kąt jest tworzony względem kierunku poziomego.

Opcje

Wszystkie cztery orientacje linii w części Orientacja, pozwalają wybierać spośród następujących możliwości w części Opcje:

Konstrukcyjna Tworzy linię konstrukcyjną.
Nieskończona długość Tworzy linię o nieskończonej długości, którą można następnie przycinać.
Linia punktu środkowego Tworzy linię, która jest symetryczna od punktu środkowego linii.

Parametry

Pojawia się w przypadku wybrania dowolnej orientacji, za wyjątkiem Jak naszkicowane.
Niektóre wybory w części Orientacja i Nieskończona długość w części Opcje zastępują ustawienia dla Szybkich przyciągań.
Dostępne są następujące Parametry dla poniższych Orientacji:
Pozioma i Pionowa

Długość

Tworzy linię poziomą lub pionową o podanej długości.

Dodaj wymiary

Wybrać, aby wyświetlić wymiar.

Kąt

Długość

Tworzy linię pod kątem o podanej długości.

Kąt PM_angle.gif

Tworzy linię pod określonym kątem.

Dodaj wymiary

Wybrać, aby wyświetlić wymiar.

Po naszkicowaniu linii, menedżer właściwości PropertyManager Wstaw linię zostanie zastąpiony menedżerem właściwości PropertyManager Właściwości linii, umożliwiający kontynuację szkicowania linii o tej samej Orientacji. Aby zmienić Orientację, Opcje lub Parametry, należy kliknąć PM_OK.gif i powrócić do menedżera właściwości PropertyManager Wstaw linię.