Segmenty łuku i okręgu

Można użyć narzędzia Segment do utworzenia segmentów o równej długości w łukach i okręgach.

W otwartym szkicu łuku lub okręgu kliknąć Segment (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Segment. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Parametry segmentu, wybrać opcję Segmenty szkicu.

Jeśli opcja Segmenty szkicu jest używana w odniesieniu do łuków lub okręgów, do segmentów szkicu jest stosowana relacja Równa długość.