Łuki

Możemy szkicować następujące typy łuków:
Typy łuków Narzędzie Właściwości łuku
Łuk z punktu środka Tool_Centerpoint_Arc_Sketch.png Szkicuje łuki z punktu środka, punktu początkowego i punktu końcowego.
Łuk styczny Tool_Tangent_Arc_Sketch.gif Szkicuje łuki, które są styczne do elementów szkicu.
Łuk trzypunktowy Tool_3_Point_Arc_Sketch.png Szkicuje łuki poprzez określenie trzech punktów (początkowego, końcowego i środkowego).
Aplikacja SOLIDWORKS domyślnie stosuje ostatnio używany typ łuku.

Aby uzyskać dostęp do narzędzi łuków, należy:

  • Szkic. Kliknąć menedżer poleceń CommandManager . Kliknąć menedżera poleceń CommandManager , aby wybrać narzędzia łuku z narzędzia wysuwanego aby wybrać narzędzia łuków z wysuwanego narzędzia Tool_Centerpoint_Arc_Sketch.png.
  • Menu. Kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu, aby wybrać narzędzia łuku.
  • Menedżer właściwości PropertyManager Łuk Zmienić na inne narzędzia łuku z menedżera właściwości PropertyManager Łuk.