Elipsy

Narzędzia Elipsa Tool_Ellipse_Sketch.gif używa się do tworzenia kompletnej elipsy. Narzędzie Częściowa elipsa Tool_Partial_Ellipse_Sketch.gif stosuje się do tworzenia łuku eliptycznego.