Menedżer właściwości PropertyManager Elipsa

Menedżer właściwości PropertyManager Elipsa steruje poniższymi właściwościami naszkicowanej elipsy lub częściowej elipsy.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager:

W otwartym szkicu wybrać elipsę.

Istniejące relacje

PM_relations_existing.gif Relacje Wyświetla relacje wnioskowane automatycznie podczas szkicowania lub dodawane ręcznie przy pomocy polecenia Dodaj relacje. Gdy wybierzemy relację na liście, w obszarze graficznym podświetlone zostanie objaśnienie.
PM_information.gif Informacja Wyświetla stan wybranego elementu szkicu (Całkowicie zdefiniowany, Niedodefiniowany, itd.).

Dodaj relacje

Do szkicowanego elementu możemy dodawać relacje. Lista zawiera tylko relacje, które są właściwe dla wybranego elementu.

Opcje

Konstrukcyjna Konwertuje element na geometrię konstrukcyjną.

Parametry

Możemy określić odpowiednią kombinację poniższych parametrów, aby zdefiniować elipsę, jeżeli elipsa nie jest powiązana relacjami. Gdy zmienimy jeden lub więcej parametrów, pozostałe parametry zostaną zaktualizowane automatycznie. Niektóre parametry są dostępne tylko dla częściowej elipsy.

PM_Center_X_Coordinate_Ellipse.gif Współrzędna X środka  
PM_Center_Y_Coordinate_Ellipse.gif Współrzędna Y środka  
PM_Start_X_Coordinate_Ellipse.gif Współrzędna X początku (tylko częściowa elipsa)
PM_Start_Y_Coordinate_Ellipse.gif Współrzędna Y początku (tylko częściowa elipsa)
PM_End_X_Coordinate_Ellipse.gif Współrzędna X końca (tylko częściowa elipsa)
PM_End_Y_Coordinate_Ellipse.gif Współrzędna Y końca (tylko częściowa elipsa)
PM_Radius_1_Ellipse.gif Promień 1  
PM_Radius_2_Ellipse.gif Promień 2  
PM_angle.gif Kąt (tylko częściowa elipsa)