Linie szkicu

Aby naszkicować linię, należy:

 1. Kliknąć Linia Tool_Line_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic lub kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu > Linia.
  Wskaźnik zmieni się na następujący: pointer_line_2D.gif.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw linię, w części Orientacja, wybrać jedną z poniższych możliwości:
  • Jak naszkicowane
  • Pozioma
  • Pionowa
  • Kąt
  Wszystkie wybory poza Jak naszkicowane wyświetlają grupę Parametry.
 3. W części Opcje, wybrać:
  Opcja Opis
  Konstrukcyjna Aby naszkicować linię konstrukcyjną, należy:
  Nieskończona długość Aby naszkicować linię o nieskończonej długości, należy:
  Linia punktu środkowego Szkicowanie linii, która jest symetryczna od punktu środkowego linii
  Dodaj wymiary (tylko orientacja Kąt) Aby wyświetlić wartości długości i kąta, należy:
 4. W części Parametry możemy wykonać następujące czynności w zależności od Orientacji:
  Pozioma lub Pionowa Kąt
  Ustaw wartość Długości . Ustaw wartość Długości .
    Ustawić wartość Kąta PM_angle.gif.
 5. Kliknąć w obszarze graficznym i naszkicować linię.
  Wyświetlony zostanie menedżer właściwości PropertyManager Właściwości linii.
 6. Dokończyć linię na jeden z poniższych sposobów:
  • Przeciągnąć wskaźnik do końca linii i zwolnić go.
  • Zwolnić wskaźnik, przemieścić wskaźnik do końca linii i kliknąć ponownie.
  W przypadku orientacji Poziomej, Pionowej i Kąta po ustawieniu wartości dla Długości i Kąta PM_angle.gif linia jest tworzona automatycznie z tymi wartościami.

  sketched_lines_ex.gif
 7. Możemy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Poddać edycji linię używając wyborów w grupach w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości linii.
   Jeżeli utworzymy linię używając Kąta jako Orientacji i ustawimy wartość Kąta PM_angle.gif, możemy edytować kąt pod warunkiem że:
   • Linia jest odniesiona w wymiarze kątowym.
   • Druga linia w wymiarze jest poziomą linią konstrukcyjną.
   • Zmiana nastąpiła w trakcie bieżącej sesji menedżera właściwości PropertyManager Właściwości linii.
  • Kontynuować szkicowanie używając wybranej Orientacji.
  • Kliknąć OK PM_OK.gif lub kliknąć dwukrotnie, aby powrócić do menedżera właściwości PropertyManager Wstaw linię, aby wybrać inną Orientację lub Parametry.