Linia punktu środkowego

Można utworzyć linię, która jest symetryczna z punktu środkowego linii.

Kliknąć Linia punktu środkowego (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Elementy szkicu > Linia punktu środkowego.