Szkicowanie nieskończonych linii

Nie można konwertować nieskończenie długiej linii na linię o skończonej długości. Można natomiast konwertować linię o skończonej długości na linię nieskończoną.

Aby utworzyć linie o nieskończonej długości, należy:

 1. Kliknąć Linia Tool_Line_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu > Linia.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw linię należy:
  1. W części Orientacja wybrać orientację.
  2. W części Opcje, wybrać Nieskończona długość.
 3. Kliknąć, aby naszkicować jedną lub więcej linii.
 4. W menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości linii, należy wykonać następujące czynności:
  • W części Opcje, wybrać Konstrukcyjna.
  • W części Parametry wartość Kąta PM_angle.gif (jeżeli wybrano Jak naszkicowane lub Kąt jako Orientacja).
 5. Kliknąć PM_OK.gif, aby powrócić do menedżera właściwości PropertyManager Wstaw linię, gdzie można zmienić ustawienia lub wyjść ze szkicu.