Szkicuj

Gdy otworzymy nowy dokument części, najpierw należy utworzyć szkic. Szkic jest podstawą dla modelu trójwymiarowego (3D). Możemy utworzyć szkic na którejkolwiek z domyślnych płaszczyzn (Przednia, Górna i Prawa) lub na utworzonej płaszczyźnie.

Możemy rozpocząć do wybrania:
  • Narzędzi elementu szkicu (linia, okrąg, itd.)
  • Narzędzia szkicu
  • Płaszczyzny
  • Wyciągnięcia dodania/bazy Tool_Extruded_Boss_Base_Features.gif lub Dodania/bazy przez obrót Tool_Revolved_Boss_Base_Features.gif na Pasku narzędzi Operacje.
Możemy również utworzyć szkic na płaskiej powierzchni, splajn na powierzchni lub na ścianie bryły.