Praca nad szkicem

W otwartym szkicu okno SOLIDWORKS wyświetla:
 • Menedżer poleceń CommandManager z aktywnym paskiem narzędzi Szkic
 • Informacje na temat szkicu na pasku stanu:
  • Współrzędne położenia wskaźnika podczas szkicowania elementu.
  • Stan szkicu: Przedefiniowany, Niedodefiniowany lub Całkowicie zdefiniowany. Patrz: Stan geometrii szkicu.
  • Tekst “Edycja szkicu.” Informuje on, że znajdujemy się w trybie szkicowania, jeżeli siatka szkicu jest wyłączona gdy pracujemy.
  • Opis elementu menu lub przycisk kiedy wskaźnik znajduje się nad elementem. Opis znajduje się po lewej stronie paska stanu.
 • Początek układu współrzędnych szkicu

  Początek układu współrzędnych szkicu jest wyświetlany kolorem czerwonym w otwartym szkicu. Należy użyć początek układu współrzędnych szkicu, aby lepiej zrozumieć współrzędne szkicu.

  Każdy szkic w części posiada swój własny początek układu współrzędnych, tak więc zwykle w części występuje wiele początków układów współrzędnych szkicu. Gdy szkic jest otwarty, nie możemy wyłączyć wyświetlania jego początku układu współrzędnych.

 • Siatka szkicu