Wychodzenie ze szkiców

Można wyjść ze szkicu gdy tworzymy operację z naszkicowanego profilu. Na przykład, gdy wyciągamy bazę, dodanie lub wycięcie ze szkicu.

Aby wyjść ze szkicu, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknąć Przebuduj tool_Rebuild_Standard.gif (pasek narzędzi Standard) lub Edycja > Przebuduj.
  • Kliknąć Wyjdź ze szkicu na pasku narzędzi Szkic.
  • Kliknąć Wstaw > Wyjdź ze szkicu .
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyjdź ze szkicu.
  • Kliknąć Wyjdź ze szkicu lub Anuluj Confirm_Cancel_Sketch.gif w narożniku potwierdzającym.
  • Kliknąć Edycja > Wyjdź ze szkicu bez zapisywania zmian.
  • Kiedy nie jest wybrane żadne narzędzie szkicowania, dwukrotnie kliknąć w obszarze graficznym.