Odniesienia płaszczyzny szkicu

Po usunięciu operacji rodzica, która posiada operacje potomków zbudowane ze szkiców, istnieje opcja zachowania operacji potomków i pozostawienia nieaktualnych odniesień płaszczyzny szkicu. Odnośnik płaszczyzny szkicu można zmienić na nieaktualny, edytując definicję płaszczyzny szkicu i usuwając definicję płaszczyzny.

Aby utworzyć nieaktualne odniesienia płaszczyzny szkicu, należy:

 1. Wybrać operację rodzica, która ma operację potomka.
  Potomek musi być oparty na szkicu i szkic musi być zależny od rodzica.
 2. Nacisnąć klawisz Delete.
 3. W oknie dialogowym usunąć zaznaczenie w polu Usuń również wszystkie operacje potomków, a następnie kliknąć Tak.
  Komunikat ostrzega o problemie i monituje o ignorowanie błędu lub zatrzymanie i naprawienie błędu zanim oprogramowanie przebuduje kolejne operacje.
 4. Kliknąć Kontynuuj (ignoruj błąd) lub Zatrzymaj i Napraw.
  Okno dialogowe Informacje o błędach wskazuje że istnieje ostrzeżenie szkicu.
 5. Kliknąć Zamknij.
  W drzewie operacji FeatureManager, ikona części operacja potomka i szkic używany dla utworzenia operacji potomka wyświetlają ikony ostrzegawcze wskazujące że brakuje płaszczyzny szkicu.
  Aby zastąpić płaszczyznę odniesienia, należy użyć polecenia Edytuj płaszczyznę szkicu.