Prostokąty

Możemy szkicować następujące typy prostokątów:

Typ prostokąta Narzędzie Właściwości prostokąta
Prostokąt z narożnika Tool_Rectangle_Sketch.png Szkicuje standardowe prostokąty.
Prostokąt ze środka Tool_Center_Rectangle_Sketch.gif Szkicuje prostokąty w punkcie środka.
Prostokąt z 3-punktowego narożnika Tool_3_Point_Corner_Rectangle_Sketch.gif Szkicuje prostokąty pod wybranym kątem.
3-punktowy prostokąt ze środka Tool_3_Point_Center_Rectangle_Sketch.gif Szkicuje prostokąty o danym punkcie środka i pod wybranym kątem.
Równoległobok Tool_Parallelogram_Sketch.gif Szkicuje standardowy równoległobok.
Aplikacja SOLIDWORKS ustawia się domyślnie na ostatnio użyty typ prostokąta. Można również użyć narzędzi prostokąta (pasek narzędzi Szkic).
Aby uzyskać dostęp do narzędzi prostokąta, należy:
  • Karta . Kliknąć menedżer poleceń CommandManager Prostokąt, aby wybrać narzędzia prostokąta z narzędzia wysuwanego , aby wybrać narzędzia prostokąta z wysuwanego narzędzia Tool_Rectangle_Sketch.png.
  • Menu. Kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu, aby wybrać narzędzia prostokąta.
  • Menedżer właściwości PropertyManager Prostokąt. Przechodzenie na różne narzędzia prostokąta z menedżera właściwości PropertyManager Prostokąt.