Menedżer właściwości PropertyManager Pas/Łańcuch (Bloki szkicu)

Użyć narzędzia Pas/Łańcuch Tool_BeltChain_Assembly.gif (pasek narzędzi Bloki), aby utworzyć szkice układów dla kół pasowych lub mechanizmów kół łańcuchowych.

Szkice muszą być blokami.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

W szkicu z wieloma okręgami jako blokami szkicu, kliknąć Pas/Łańcuch Tool_BeltChain_Assembly.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Elementy szkicu > Pas/Łańcuch.

Elementy pasa

bounding_ents.png Komponenty koła pasowego Dodawanie łuków lub okręgów.
belt_members_01.gif
PM_move_up.gif Przenieś w górę Przenoszenie wybranych Komponentów koła pasowego w górę w kolejności.
PM_move_down.gif Przenieś w dół Przenoszenie wybranych Komponentów koła pasowego w dół w kolejności.

Wideo: Przesuwanie komponentów krążka

PM_flip_radiate_direction.gif Odwróć stronę pasa Zmienia stronę, po której pas jest zlokalizowany, dla wszystkich komponentów.

Aby zmienić stronę, po której pas jest zlokalizowany dla wybranego komponentu, w obszarze graficznym należy kliknąć uchwyt dla każdego łuku.

belt_members_02.gif
belt_members_03.gif

Właściwości

Sterujący Definiuje długość pasa. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, długość pasa zostanie obliczona przez system.

Należy ustawić wartość, która zostanie zastosowana po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager Pas/Łańcuch. W oparciu o istniejące powiązania, jeden lub więcej komponentów kół pasowych zostanie przemieszczone, dostosowując się do ustawionej długości pasa.

Długość pasa jest wyświetlana w drzewie operacji FeatureManager Pas . Aby zmienić wartości, w trybie Edycja szkicu kliknąć prawym przyciskiem myszy Pas w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj pas.
Użyj grubości pasa Określa wartość grubości pasa.
belt_members_04.gif

Bez grubości pasa

belt_members_05.gif

Zastosowano grubość pasa

Włącz pas Usunąć zaznaczenie, aby rozsprzęglić mechanizm pasowy.