Szkicowanie wieloboków

Można tworzyć wieloboki równoboczne o dowolnej liczbie boków od 3 do 40.

Aby utworzyć wielobok, należy:

  1. Kliknąć Wielobok Tool_Polygon_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic, lub kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu > Wielobok.
    Wskaźnik zmieni się na następujący: Pointer_Polygon.gif.
  2. Ustawić właściwości w menedżerze właściwości PropertyManager Wielobok w zależności od potrzeb.
  3. Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić środek wieloboku i przeciągnąć, aby utworzyć wielobok.
  4. Aby naszkicować kolejny wielobok, należy kliknąć Nowy wielobok i powtórzyć kroki od 2 do 5.
  5. Kliknąć PM_OK.gif.
    Narzędzie Wielobok jest w dalszym ciągu aktywne. Możemy tworzyć kolejne wieloboki, pomimo że menedżer właściwości PropertyManager nie jest otwierany.