Tekst szkicu

Można naszkicować tekst na dowolnym zestawie ciągłych krzywych lub krawędzi (włączając okręgi lub profile utworzone z linii, łuków lub splajnów na ścianie części) a następnie wyciągnąć lub wyciąć tekst.

sketch_text_ex.gif sketch_text_ex2.gif
Tekst jest szkicowany wzdłuż zewnętrznej krawędzi ściany części, formatowany, a następnie wycinany. Naszkicowany splajn tworzy odsuniętą krawędź. Drugi szkic umieszcza tekst na odsuniętej linii. Tekst jest formatowany, a następnie wyciągnięty.
Jeżeli krzywa jest elementem szkicu lub zestawem elementów szkicu, a tekst szkicu jest w tym samym szkicu co krzywa, to należy przekształcić elementy szkicu na geometrię konstrukcyjną.