Okręgi

Możemy szkicować następujące typy okręgów:

Typ okręgu Narzędzie Właściwości okręgu
Okrąg Tool_Circle_Sketch.gif Szkicuje okręgi oparte na środku.
Obwód okręgu Tool_Perimeter_Circle_Sketch.gif Szkicuje okręgi oparte na obwodzie.
Aplikacja SOLIDWORKS ustawia się domyślnie na ostatnio użyty typ okręgu.

Aby uzyskać dostęp do narzędzi okręgów, należy:

  • Szkic. Kliknąć menedżera poleceń CommandManager Szkic, aby wybrać narzędzia okręgu z narzędzia wysuwanego Okrąg Tool_Perimeter_Circle_Sketch.gif.
  • Menu. Kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu, aby wybrać narzędzia okręgu.
  • Menedżer właściwości PropertyManager Okrąg. Zmienić na różne narzędzia okręgu z menedżera właściwości PropertyManager Okrąg.